VÉ DAILY CITY TOURS (4H)

Xí Nghiệp Xe Buýt Yên Viên
TRẺ EM TỪ 5 - 11 TUỔI (KID 5 TO 11)

Thông tin chi tiết

T2-T6: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
T7-CN: Nhà Hát Lớn
2. Tượng đài Lê Thái Tổ
3. Nhà Thờ Lớn – 4B Tràng Thi
4. Cột Cờ Hà Nội
5. Lăng Chủ tịch
6. Đền Quán Thánh
7. Chùa Trấn Quốc
8. Nhà Thờ Cửa Bắc – 6 Hoàng Diệu
9. Hoàng Thành – 26 Hoàng Diệu
10. Bảo tàng Hồ Chí Minh
11. Văn Miếu
12. Hỏa Lò
13. Bảo tàng Phụ Nữ
14. Nhà hát lớn
15. Bưu điện Hà Nội
Tổng cộng
Trẻ em 5-11 / Kid 5-11
200 000đ